Architect
Arjenne van
Berkum

De boer op
voor inspiratie


‘Het is toch net of je hier in een schilderij van een oud-Hollandse meester staat?’

Architecte Arjenne van Berkum neemt ons mee naar de rand van Zoeterwoude-Dorp, de plek waar straks Zwethof wordt gerealiseerd. ‘Die wolkenluchten. De horizon in de verte. De polders en de sloten. Echt een enorm inspirerende plek, toen al. En dat is het nu voor mij ook weer.’ Arjenne wijst naar het zuiden. ‘Daar staat een monumentale boerderij uit 1877, Rustdam. Dat was voor ons een van de inspiratiebronnen voor de architectuur van Zwethof. Stoer. Landelijk. Mooi ambachtelijk metselwerk. Veel gebruik van hout. Andere bronnen waren de buurtschappen Zuidbuurt en Het Watertje. ‘Je ziet daar van die typische erf-eilanden

met mooie oude polderwoningen, omgeven door rietkragen, bomen op die eilanden. Het zijn kleine woongemeenschappen op zich. Dat ga je ook in Zwethof zien.’

Toekomstige woonlocatie

Eilanden tussen
de weilanden


Arjenne van Berkum en haar architectenbureau FARO Architecten werkte voor de indeling en vormgeving van Zwethof nauw samen met de landschapsarchitecten van bureau Feddes/Olthof. ‘De nieuwe bebouwing en het oude, natuurlijke landschap harmonieus laten samengaan, dat is ons uitgangspunt in alles geweest, Het plan Zwethof is opgezet zoals vroeger de lintdorpen in veenlandschappen: langs het water aan weerszijden eilandjes en daarop de woningen. Die staan op grote kavels. Daardoor krijg je tussen de woningen veel open ruimte, met mooie vergezichten over de polders en de weilanden.’


Variatie per eiland

‘Elk eiland krijgt ook een eigen invulling’, vervolgt Arjenne haar verhaal, ’precies zoals men het vroeger deed. Geen twee eilanden zijn straks gelijk. De eilanden aan de noordkant, die tegen het dorp aanliggen, laten we wat meer aansluiten bij Zoeterwoude. De eilanden aan de zuidrand herinneren weer aan het oude veenlandschap. Die landschappen waren vaak begroeid met riet. Een beetje glooiend, met wilgen. Ook dat beeld laten we terugkeren.’